Disclaimer

Aansprakelijkheid

Wanneer we op deze website spreken van ‘wij’ dan bedoelen we de eigenaar van de website, betrokken redacteuren van de website en de internetdomeinnaam. Dit sluit partners met wie we samenwerken uit.

Als bezoeker van snel-fit.nl ben je zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt op grond van de informatie op onze website en voor het gebruik van die informatie. Bezoekers kunnen aan de informatie op onze website geen rechten ontlenen.

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kunnen geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Informatie kan op elk moment gewijzigd worden zonder voorafgaande mededeling. Alle prijzen op snel-fit.nl zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Wij kunnen evenmin enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het –tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Wij wijzen je erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Contact

Serieuze berichten beantwoorden we altijd. Wij zullen niet reageren op berichten die spam, agressieve verkoopmethoden, het verzamelen van e-mailadressen, versleutelde tekstcodes, etc. bevatten en berichten die we niet vertrouwen.

Auteursrecht

Alle teksten, foto’s, afbeeldingen, video’s en ander materiaal op snel-fit.nl worden beschermd door het auteursrecht en andere beschermende wetten en zijn alleen bedoeld voor de bezoeker van onze website. Zonder schriftelijke toestemming van Snel Fit is het niet toegestaan om de beschermde inhoud op deze website over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden.