Algemene Voorwaarden

1. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

2. De lidmaatschapsgelden kunnen per cursus en tussentijds worden aangepast. Voor de actuele tarieven verwijzen wij je naar www.snel-fit.nl. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend. De waarde van de trainingen en het daarvoor betaalde lidmaatschapsgeld, is niet te verlengen. Eventueel gemiste trainingen zijn voor eigen rekening en kunnen dus niet worden ingehaald na afloop van de aangegane duur (van 6 of 10 weken, of anders overeengekomen). Afmelden voor personal training moet uiterlijk 24 uur voor aanvang van de training; bij afmelding binnen 24 uur voor aanvang van de training wordt 100% van de vergoeding in rekening gebracht.

3. Het lidmaatschap is bindend voor de volledig aangegane duur. Er zijn geen redenen tot voortijdige beëindiging die worden aanvaard. Expliciet in die zin uitgesloten: medische bezwaren of attesten. Het lid weet dat de gunstige voorwaarden die door Snel Fit worden toegestaan enkel mogelijk zijn in het kader van een volledig nagekomen contract. In geen geval worden lidmaatschapsgelden terugbetaald.

4. Het lid verbindt zich ertoe om Snel Fit op de hoogte te stellen van medische gegevens en alle bestaande medische problemen en wetenswaardigheden te vermelden. Deze worden in het kader van de Wet op de Privacy niet gedeeld met derden.

5. Bij niet tijdige betaling van de contributie, wordt deze verhoogd met kosten en interest.

6. Opzegging van het lidmaatschap kan niet tussentijds en gedurende een cursus geschieden. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van een cursus (meestal 6 of 10 weken).

7. Deelname aan de Snel Fit activiteiten is op eigen risico. Snel Fit is op geen enkele manier aansprakelijk voor letsel of ongevallen. Deelname aan het verkeer als voetganger is op eigen risico, de geldende verkeersregels dienen door het lid zelf in acht te worden genomen.

8. Snel Fit is tijdens de trainingen niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van/aan goederen van het lid.

Versie 3.0.2018